Vmbo bij Groenhorst

Ben je bijna van de basisschool af en ga je net als de meeste kinderen naar het vmbo? Dan is dat best spannend, maar vooral erg leuk! Op je nieuwe school krijg je verschillende vakken, die allemaal door een andere leraar of lerares gegeven worden. Op school ontmoet je nieuwe mensen en ontstaan vaak leuke vriendschappen.


Vmbo-folder

Zit je in groep 7 of 8 van de basisschool of wil je van middelbare school veranderen? Bekijk hier alvast de folder. De beste indruk krijg je natuurlijk als je een keertje sfeer komt proeven op een open dag. Je bent van harte welkom met je ouders/verzorgers.

Gezellige, kleine scholen

Groenhorst heeft acht vmbo-scholen. Je vindt ze in Almere, Bilthoven, Ede, Emmeloord, Lelystad, Maartensdijk, Nijkerk en Velp. Op onze scholen heerst een gezellige sfeer.
Klik op de linkjes om naar de schoolwebsites te gaan.

Op weg naar je nieuwe school

Binnenkort ga je naar het voortgezet onderwijs. Dat is best een beetje spannend, maar vooral erg leuk. Je leert nieuwe dingen en maakt nieuwe vrienden. Je wilt vast weten wat het vmbo nou precies inhoudt...

Vier leerwegen

In het derde leerjaar wordt duidelijk welke leerweg je gaat volgen. In het vmbo zijn vier leerwegen. Wil je weten welke dit zijn en waar bij Groenhorst je ze kunt volgen? Klik dan op de button.

De slimme leerweg

Kun je goed leren én vind je het leuk om tijdens je opleiding al te werken in de beroepspraktijk? Dan is het Groene Lyceum van Groenhorst echt iets voor jou. Het Groene Lyceum is de slimme leerweg die vmbo (GL/TL) en mbo (niveau 4) combineert in een uitdagende opleiding.

Belangrijke documenten voor het vmbo

Alle informatie over officiële documenten (statuten en reglementen, klachtenregeling) vind je overzichtelijk bij elkaar. Klik op de button voor verdere informatie.

Samenwerkingsverbanden

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Als leren niet vanzelf gaat

Als leren niet vanzelf gaat, kun je bij Groenhorst leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Je zit in een kleinere klas waar je de lesstof in je eigen tempo kunt volgen. Als je extra ondersteuning nodig hebt om onderwijs te kunnen volgen, kun je een beroep doen op passend onderwijs.

Jaarresultaten vmbo

Een kleine greep uit het jaarverslag. Hier vindt u de resultaten per school.


Kwaliteit van onderwijs

Leerlingen hebben recht op kwalitatief goede opleidingen en examinering op het juiste niveau. Groenhorst heeft een aantal instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van opleidingen en de kwaliteit van examinering te monitoren.  

Marinske nieuwe gezicht Migrainefonds

Het Migrainefonds heeft onlangs Marinske gekozen tot één van haar gezichten. Lees hier haar verhaal. 

Centrale Ouderraad

De Centrale Ouderraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle leerlingen en ouders/verzorgers van Groenhorst. De inbreng en bijdrage die ouders daarmee aan de kwaliteit van de school en ons onderwijs geven, waarderen wij zeer.

Groenhorst Almere locatie Heliumweg

Cijfers voortijdig schoolverlaten 

Een voortijdig schoolverlater (vsv) is een jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Via de link krijg je inzicht in de vsv cijfers van de Groenhorst schoollocaties.

De school die bij jou past

Jij wilt misschien vooral een school waar je je snel thuisvoelt. Je ouder(s) vinden het ook belangrijk hoe een school presteert en bekend staat. Gelukkig zijn er handige websites om verschillende scholen met elkaar te kunnen vergelijken.