Praktijkonderwijs

Wat is Praktijkonderwijs? Praktijkonderwijs is een zeer praktijkgerichte opleiding voor leerlingen die baat hebben bij een individuele aanpak en moeite hebben met leren. Het onderwijs richt zich op wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Op deze pagina lees je alle algemene informatie over Praktijkonderwijs. Als je meer wil weten over de school in Emmeloord zelf, kijk dan bij scholen, Groenhorstcollege Praktijkonderwijs. 


Praktijkonderwijs

Leerlingen die de basisschool verlaten met een forse leerachterstand, stromen meestal door naar het praktijkonderwijs. Hier leren ze om zo zelfstandig mogelijk te worden in hun werk en persoonlijke leven. Groenhorst heeft één school voor praktijkonderwijs, in Emmeloord. Klik hieronder door naar de school:

Aanvangsgroepen middengroepen stagegroepen

Er zijn bij ons op school verschillende groepen: aanvangsgroepen, middengroepen en verschillende stagegroepen. We hebben alle groepen voor je een rijtje gezet. 

Toelating bij een leerachterstand

Leerlingen die bij ons voor praktijkonderwijs in aanmerking komen, hebben een leerachterstand van tenminste 3 jaar op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen.

Werk of dagbesteding

Praktijkonderwijs heeft geen einddiploma. De meeste leerlingen gaan na afloop direct het bedrijfsleven in, met of zonder ondersteuning van een Wajong-uitkering of stromen door naar beschut werk of dagbesteding.

Van snuffelstage tot plaatsingsstage

Tijdens de hele opleiding zijn er stages: van snuffelstages tot een plaatsingsstage met als doel een contract. De stagedocent van school komt regelmatig op bezoek om te kijken hoe het gaat.

Onze aanpak

In de lagere klassen is algemene ontwikkeling belangrijk, met vakken als Nederlands, Engels, rekenen en computervaardigheden. Er is ook veel aandacht voor sociale vaardigheden.


Statuten en reglementen

Groenhorst College Praktijkonderwijs heeft een aantal officiële documenten die je hier kunt vinden.

Lestijden

De lessen zijn dagelijks van 8.30 uur tot 14.15 uur of 15.00 uur. De stagedagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.

Kwaliteit van onderwijs

Leerlingen hebben recht op kwalitatief goede opleidingen op het juiste niveau. Groenhorst heeft een aantal instrumenten om de kwaliteit van het praktijkonderwijs te monitoren.