Groenhorst Dronten

De school is gevestigd op drie boerenbedrijven, in totaal 85 hectare. De voltijdstudenten wonen, leren en werken hier vier jaar lang, op moderne akkerbouw-, tuinbouw-, melkveehouderij- en fruitteeltbedrijven. Er is ook een tweejarige deeltijdopleiding (stads)landbouw en zorglandbouw. Ben je geïnteresseerd? Je bent van harte welkom op onze meeloopdagen. Meld je aan via onze website www.warmonderhof.nl

Warmonderhof

Bij de uitvoering van de biologisch-dynamische opleidingen werkt Groenhorst Dronten samen met stichting Warmonderhof. Neem eens kijkje op de website en ontdek het eigen karakter van Warmonderhof.

Biologisch dynamische lessen

Bij Groenhorst Dronten leer je anders te kijken naar landbouw. Je leert hoe je met respect voor de natuur gewassen teelt en dieren benut. Je werkt intensief samen en leert veel door te doen en te ervaren. 

Onze opleidingen

Bij Groenhorst Dronten kun je biologisch-dynamische mbo-opleiding volgen. We bieden de opleidingen in drie niveaus aan. Klik op de link voor meer informatie.